Tarieven

De vergoeding voor bewindvoering wordt conform de richtlijnen van het LOVCK bepaald. Wanneer de kosten voor bewindvoering niet door de cliënt zelf betaald kunnen worden, zullen wij nagaan of er aanspraak gemaakt kan worden op bijzondere bijstand vanuit de gemeente.

Overzicht actuele tarieven van Horus (pdf)